zondag 3 november 2013

looptijd van een optie

Looptijd van een optie

De looptijd van een optie is de maximale termijn waarbinnen een opties een recht vertegenwoordigt.

Na het verstrijken van deze looptijd heeft de optie geen enkele waarde meer.

Er zijn opties met een looptijd van een maand, drie maanden, zes maanden, negen maanden en zelfs van enkele jaren.

Belangrijk bij de prijsbepaling van een optie is de resterende looptijd, dit is de periode van vandaag tot aan de uitoefendatum van de optie

looptijd van een optie
klikken voor grotere afbeelding


Gebruikte begrippen in looptijd van een optie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
resterende looptijd
  ... de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer