woensdag 4 september 2013

aandeelhoudersregister

Aandeelhoudersregister

Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van de houders van de aandelen op naam.

Opgenomen worden naam en adres van de aandeelhouders en het bedrag dat op elk aandeel gestort is.

Ook zaken als het recht van vruchtgebruik of het pandrecht op de aandelen worden vermeld evenals de naam van degene die het stemrecht uit kan oefenen.

In plaats van aandeelhoudersregister wordt er ook wel gesproken van een aandelenregister.

Vertalingen voor aandeelhoudersregister

Engels: Register of shareholders
Duits:  Aktienbuch / Aktionärverzeignis
Frans:  Registre d'actionnaires

Engels voor aandelenregister: Share registerGebruikte begrippen in aandeelhoudersregister


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer

Begrippen waar aandeelhoudersregister in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenregister
  ... het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
registeraandeel
  ... een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap...Lees meer
recorddate
  ... de recorddate is de datum die in de vs wordt gehanteerd om te zien aan wie dividend uitgekeerd moet worden...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer