Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 5 augustus 2016

werkloosheid

WerkloosheidWe spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking.

De werkloosheid drukt men uit in personen of arbeidsjaren.

De werkloosheid is een speelbal voor de politiek en er zijn allerlei definities in omloop en varianten waardoor de ene groep bij de ene telling wel en bij de andere telling niet meetelt. Omdat grote groepen bij deze tellingen buiten de boot vallen zijn ze in de praktijk altijd veel en veel te optimistisch.

Relatie met inflatie


Er bestaat ook een duidelijke relatie tussen werkeloosheid en inflatie.  Normaal gesproken leidt een lagere werkloosheid tot hogere looneisen omdat vacatures lastiger in te vullen zijn.

Voorwaarden werking relatie met inflatie

Hier is echter wel een voorwaarde aan verbonden namelijk dat er geen nieuwe toetreders zijn. Zeker na een lange periode van werkloosheid komen er weer mensen op de arbeidsmarkt die eerder "de moed opgegeven" hadden maar die nu weer een poging willen wagen.


Begrippen waar werkloosheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kwalitatieve structurele werkloosheid
  ... onder kwalitatieve structurele werkloosheid verstaan we dat de scholing van de werklozen niet aansluit op de gevraagde arbeidsplaatsen...Lees meer
structuurwerkeloosheid
  ... onder structuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die bestaat of ontstaat ten gevolge van de structuur van de productie en de...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer
arbeidsmobiliteit
  ... De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid...Lees meer
macroeconomie
  ... de macro economie bekijkt de economische activiteiten op het niveau van een land of een samenwerking van landen...Lees meer
arbeidsjaar
  ... Een arbeidsjaar geeft aan hoeveel uren een werknemer met een volledige baan gemiddeld per jaar werkt...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
kwantitatieve verruiming
  ... onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale...Lees meer
sociaal economisch
  ... het begrip sociaal economisch verwijst naar de maatschappelijke sociale kanten van de economie bedoeld worden bij sociaal economisch de zaken...Lees meer
geregistreerde werkloosheid
  ... onder de geregistreerde werkloosheid verstaan we alle mensen van 16 64 jaar zonder baan of met een baan...Lees meer
jaargangenmodel
  ... het zogenaamde jaargangenmodel is een model dat de invloed van de stijging van de arbeidskosten beschijft op de productiecapaciteit...Lees meer
Jan Tinbergen
  ... jan tinbergen was een nederlands wiskundig econoom en econometrist die in 1969 samen met ragnar frisch de eerste nobelprijs...Lees meer
kerngegeven
  ... een kerngegeven is een belangrijke macro economische grootheid dat kan een actuele waarde zijn van die grootheid bijvoorbeeld de werkloosheid...Lees meer
conjuncturele werkloosheid
  ... de conjuncturele werkloosheid is de vorm van werkloosheid die veroorzaakt wordt door het tekort aan bestedingen ten opzichte van...Lees meer
verborgen werkloosheid
  ... de verborgen werkloosheid is die werkloosheid die niet in de officiĆ«le cijfers tot uitdrukking komt...Lees meer
kwantitatieve structurele werkloosheid
  ... onder de kwantitatieve structurele werkloosheid verstaan we het feit dat het maximaal beschikbaar aantal arbeidsplaatsen niet voldoende is...Lees meer
werkloosheidswet
  ... de werkloosheidswet is een werknemersverzekering die werknemers gedurende een bepaalde tijd een inkomen bij werkloosheid verschaft naarmate men langer gewerkt...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer
conjunctuurwerkeloosheid
  ... onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die we zien ontstaan doordat de bestedingen tekort schieten de conjunctuurwerkeloosheid is te berekenen als...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.