Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 2 augustus 2016

neoliberalen

neoliberalenDe neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen (zie marktfalen) kent die de overheid moet corrigeren.

Klassiek-liberalen baseren zich op het gedachtengoed van Adam Smith (1723-1790) die in 1776 in zijn Wealth of Nations betoogde dat het gemeenschappelijk belang het best wordt gediend als iedereen zijn eigen belang nastreeft.

Neoliberalen erkennen dat het marktmechanisme een aantal ernstige tekortkomingen kent. Zij aanvaarden dat de overheid ingrijpt, om deze tekortkomingen op te vangen of te repareren. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid moet zorgen voor voldoende concurrentie op de markten door machtsposities zoals monopolies en oligopolies aan te pakken.
Gebruikte begrippen in neoliberalen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
liberalisme
  ... het liberalisme is een politieke stroming die vrij nauw aansluit bij de laissez faire gedachte binnen het liberalisme vinden we...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar neoliberalen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

liberalisme
  ... het liberalisme is een politieke stroming die vrij nauw aansluit bij de laissez faire gedachte binnen het liberalisme vinden we...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.