Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 5 augustus 2016

consumptie

consumptieOnder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik.

Deze consument kan zowel een persoon, een huishouden, een (semi-)overheidsinstelling of een bedrijf zijn.
Gebruikte begrippen in consumptie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar consumptie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
quote
  ... het woord quote betekent letteriijk deling bij een zogenaamde macro economische quote bekijken we iets ten opzichte van het nationaal...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
gezinsconsumptie
  ... onder de gezinsconsumptie verstaan we goederen en diensten die door huishoudens worden aangekocht voor consumptie...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
onder consumptietheorie
  ... de zogenaamde onderconsumptietheorie is theorie die tracht conjunctuur effecten te verklaren zoals de golfbeweging van de conjunctuur...Lees meer
consumptie quote
  ... de marginale consumptiequote is de toename van de totale particuliere consumptie gedeeld door de toename van het nationale inkomen...Lees meer
demerit goods
  ... onder demerit goods verstaan we producten waarvan de overheid de consumptie wil afremmen deze demerit goods vallen economisch gezien...Lees meer
marginale spaarquote
  ... de marginale spaarquote is de verhouding tussen de toename van de besparingen en een stijging van het nationaal inkomen...Lees meer
gemiddeldespaarquote
  ... de gemiddelde spaarquote is de verhouding tussen dat deel van het nationaal inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend...Lees meer
spaarmotief
  ... het spaarmotief is de overweging om van consumptie af te zien zoals voor het verwerven van een renteinkomen uit...Lees meer
particuliere consumptie
  ... onder de particuliere consumptie verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
duurzame economische groei
  ... onder zogenaamd duurzame economische groei of duurzame economische ontwikkeling verstaan we een vorm van groei van productie en...Lees meer
nationale bestedingen
  ... onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie de overheidsconsumptie particuliere investeringen en investeringen van...Lees meer
werkelijke individuele consumptie
  ... de werkelijke individuele consumptie is de consumptie van huishoudens die bestaat uit de gezinsconsumptie en de consumptie van...Lees meer
consumer confidence measures
  ... de consumer confidence measures is een economische indicator die het vertrouwen weergeeft van de consument in de economie...Lees meer
duurzameconsumptiegoederen
  ... onder duurzame consumptiegoederen verstaan we goederen en diensten die weliswaar gekocht worden ter consumptie maar die langer meegaan ofwel...Lees meer
tijdvoorkeurvoet
  ... de zogenaamde tijdvoorkeurvoet is een economisch begrip dat aangeeft in hoeverre individuen de voorkeur geven aan consumptie nu dan aan...Lees meer
conspicuous consumption
  ... een dwangmatige vorm van consumptie die vooral aangezet wordt door wat de omgeving doet en hoe die dat ervaart...Lees meer
consumentenvertrouwen
  ... het consumentenvertrouwen is een door het cbs samengestelde statistiek die informatie geeft over het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten...Lees meer
consumptiequote
  ... onder de consumptiequote verstaan we de waarde van de totale particuliere consumptie gedeeld door het nationale inkomen ook wordt de...Lees meer
endogene economische krachten
  ... we spreken van endogene economische krachten bij de economische invloeden die de conjunctuur van binnen uit sturen...Lees meer
nationaalbesparingsoverschot
  ... er is sprake van een nationaal besparingsoverschot in de situatie waarin de nationale investeringen overheid + private sector geringer...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
consumptiebeleid
  ... onder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen...Lees meer
werkelijke collectieve consumptie
  ... de werkelijke collectieve consumptie is het deel van de collectieve consumptie waarvan het profijt niet kan worden toegerekend...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.