zondag 24 april 2016

Lastgeving

Lastgeving


Een lastgeving is een overeenkomst, waarbij de ene partij die de lastgever wordt genoemd opdracht geeft aan de andere partij, die we de lasthebber noemen en deze lasthebber de opdracht aanvaardt om vermogensrechtelijke rechtshandelingen voor de lastgever te verrichten.

Lastgeving eindigt ondermeer bij het overlijden, onder curatele stellen of het faillissement van één der partijen.
Gebruikte begrippen in lastgeving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.