Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 14 maart 2016

Risk reversal

Risk reversal


In plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken grote (bijvoorbeeld institutionele ) beleggers nog wel eens gebruik van een zogenaamde risk reversal. Een risk reversal bestaat uit een mix van calls en puts waarmee ene positie wordt opgebouwd. Het is een hedgestrategie die echter meer risico kent dan het puur kopen van opties.

De voornaamste reden om ondanks dit wat hoger risico te kiezen voor een risk reversal is het verval van de verwachtingswaarde die in de optiepremie is opgenomen. De verschillende posities moeten zo zijn opgebouwd dat dit verval teniet wordt gedaan. Deze zekerheid van het minder worden van de premie door dit verval weegt dan zwaarder dan het nemen van een wat groter risico.

Vaak is het ook mogelijk om gebruik te maken van afwijkingen in de normale marktprijzen. Opties zijn zelden goed geprijsd en daar kan voor dit soort posities gebruik van worden gemaakt.

Hoe maak je een simpele risk reversal?

Daar zijn vier stappen voor nodig.

1. koop  calloptie op de onderliggende waarde die u wilt, bijvoorbeeld een aandeel
2. verkoop putopties op dezelfde onderliggende waarde
3. Probeer de eerste twee acties af te sluiten met een gelijk of, nog beter, een positief resultaat.
4. Zorg voor goed risicobeheer en stel vast onder welke condities u deze positie gaat afsluiten.ve an

We maken in het algemeen gebruik van opties die net out-of-the-money zijn,
De opties hebben ook in het algemeen dezelfde uitoefendatum


Wat is een goede strategie voor risk reversal?


Stel dat u deze positie opent en putopties gaat verkopen omdat u verwacht dat de onderliggende waarde gaat stijgen. Dan hebt u wel het risico dat uw onderliggende waarde naar nul gaat en dat kan heel veel geld gaan kosten. Slechts iets minder als het bezit van de onderliggende waarde zelf door de ontvangen putpremie.Dit zijn natuurlijk ook geen posities voor beginnende optiebeleggers. Trouwens, de margin eisen zijn niet gering bij dit soort posities.

U gaat wel winst maken als de koers omhoog gaat. Dan gaat de call omhoog en de put verloopt waardeloos.

Als de markt hetzelfde blijft dan verliest u niet of nauwelijks. Dat is ook afhankeling van het resultaat dat u bij het openen van de positie hebt behaald


Gebruikte begrippen in risk reversal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
reversal
  ... de term reversal komt uit de technische analyse techniek point and figure charting...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.