zondag 6 maart 2016

BASEL 3

BASEL 3


Basel III is een verzamelnaam van een aantal regels die op de derde bankenconferentie in Basel zijn afgesproken.

's Werelds grootste banken moeten 1 tot 2,5 procentpunt extra kapitaal op hun balans aanhouden om te voorkomen dat ze kunnen omvallen. Dat percentage komt bovenop de eerder al aangescherpte ratio's in de Basel III-richtlijnen die 7% eigen vermogen voorschrijven.

Om welke banken het exact gaat heeft men niet bekendgemaakt. Volgens het financiële persbureau Bloomberg betreft het 28 tot 30 zogenoemde systeembanken. Hierbij zouden acht Amerikaanse banken zijn. Andere bronnen noemen ook de Deutsche Bank, HSBC en Citigroup als banken die de zwaarste extra eisen krijgen opgelegd.

Mochten banken in de toekomst nog belangrijker dreigen te worden dan zou volgens het het Basels Comite een extra eis tot 3,5 procentpunt bovenop Basel III kunnen gelden

Gebruikte begrippen in basel3


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bloomberg
  ... bloomberg is een amerikaans bedrijf dat elektronisch koers en andere financi ële informatie verspreidt de zogenaamde bloombergterminal is een geliefd stuk...Lees meer
comite
  ... onder een comité verstaan we een informeel samenwerkingsverband van personen voor een bepaald doel of een voor bepaalde tijd zonder...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
procentpunt
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.