maandag 18 januari 2016

Europese economische gemeenschap

Europese economische gemeenschap


De Europese economische gemeenschap ofwel de EEG wordt vaak gezien als de verre voorloper van de Europese Unie. De Europese economische gemeenschap is in 1957 in Rome opgericht met wat daarmee ook wel het verdrag van Rome is gaan heten.

De deelnemende landen waren de drie Beneluxlanden, Duitsland, Frankrijk en Italië, waarbij duidelijk mag zijn dat Duitsland toen nog verdeeld was en we het dus hebben over West Duitsland.

Naast deze deelgemeenschap bestonden nog de EGKS ofwel de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Euroatom, het Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Deze drie deelgemeenschappen zijn in 1967 samengevoegd tot de Europese Gemeenschap ofwel de EG.  De naam van de EG is in 1994 gewijzigd in Europese Unie (EU).

De discussie dat de EU in dit verhaal een stap te ver was en dat men het had moeten laten bij de EEG is een discussie die in 2015 nog vrijwel dagelijk nog wel ergens oplaait. Het draagvlak voor de de Europese economische gemeenschap was hoog te noemen maar over de Europese Gemeenschap verschillen de meningen nog wel eens een keertje.
Gebruikte begrippen in economische gemeenschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

draagvlak
  ... we spreken van draagvlak bij de collectieve sector als we het hebben over het inkomen dat in de marktsector wordt...Lees meer
europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
verdrag van rome
  ... het verdrag van rome is het in 1957 gesloten verdrag door de zes egks landen wat leidde tot...Lees meer

Begrippen waar economische gemeenschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

EER
  ... de europese economische ruimte afgekort tot eer is een vrijhandelszone die de toenmalige europese economische gemeenschap en de...Lees meer
europese economische ruimte
  ... de europese economische ruimte afgekort tot eer is een vrijhandelszone die de toenmalige europese economische gemeenschap en de...Lees meer
verdrag van rome
  ... het verdrag van rome is het in 1957 gesloten verdrag door de zes egks landen wat leidde tot...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.