zondag 10 januari 2016

Trendlijn

Trendlijn


De trend beweegt zich nooit in een vloeiende lijn, maar slingert om de (denkbeeldige) trendlijn heen. De trendlijn wordt vaak berekend als een zogenaamde regressielijn waarbij dan de gemiddelde afstand tot de losse koerspunten geminimaliseerd is.

De trendlijn is daarbij een stuk vloeiender dan de koersengrafiek zelf. Soms is deze zelfs als rechte lijn getekend, maar we komen ook een gebogen variant tegen.

Dit geeft al aan dat trend en trendlijn nooit gelijk kunnen zijn.

We komen ook een variant tegen waarbij de trendlijn door de dalen wordt getekend. Omdat een dergelijke lijn ook we steunlijn wordt genoemd hebben we hier voor de lijn gekozen die de koersen zoveel mogelijk benadert.
Gebruikte begrippen in trendlijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
regressielijn
  ... een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert met andere woorden de som...Lees meer
steunlijn
  ... de steunlijn of kortweg steun is het verschijnsel in de technische analyse dat koersen vaak moeite hebben om neerwaarts door een...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer

Begrippen waar trendlijn in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kanaal
  ... de kamer van koophandel en fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als kvk het is een openbaar...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
stijgende trend
  ... een stijgende trend in de technische analyse is een langere periode van stijgende koersen...Lees meer
normalisatie
  ... onder normalisatie verstaan we het omzetten van een normale indicator of grafiek met een in principe onbeperkt waardenbereik naar een oscillator...Lees meer
koopsignaal in de technischeanalyse
  ... een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
barrierexit
  ... De barrier exit is bij trading een vooraf bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld het doorbreken van een trendlijn door de koers...Lees meer
dalende driehoek
  ... de dalende driehoek is een term uit de technische analyse het gaat om een situatie waarin een koersuitbraak naar...Lees meer
koersen van cryptogeld
  ... Het bepalen van de koers van cryptogeld is een ingewikkeld verhaal zeker als we het uit willen gaan drukken in de locale valuata...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.