maandag 28 december 2015

Recent gebeurd effect

Recent gebeurd effect


Het recent gebeurd effect vinden we terug bij de behavariol finance en is één van de factoren die bepalen of traders of beleggers zullen gaan winnen of verliezen.

Het recent gebeurd effect is de neiging van beleggers en traders om recente gebeurtenissen veel zwaarder mee te laten wegen dan gebeurtenissen die al langer geleden zijn.

Dat leidt bij een paar verliezen na elkaar (soms na een lange reeks van winsten daarvoor) tot conclusies als :

  • dit systeem werkt niet(meer), 
  • de markten zijn in mijn nadeel veranderd
  • ik ben niet meer geschikt voor dit vak
en dergelijke die als we over een wat langere periode kijken elke grond missen. Om dit soort problemen als het recent gebeurd effect te voorkomen is het bijhouden van een tradingjournaal van groot belang omdat dit als het goed is een realistisch en objectief beeld schept.

En dan kan het goed zijn om die realiteit af en toe te bestuderen om weer op de juiste manier in de realiteit te komen te staan.
Andere belangrijke factoren die een rol spelen bij het verklaren van het gedrag van traders en beleggers zijn ondermeer:

Representatie bias

Aversie voor verliezen effect
Risico aversie

Al Uitgegeven geld effect

Dispositie effect

Uiteindelijke uitkomst effect

Prijsverankering

Kuddeeffect

Te snelle conclusies effect
Gebruikte begrippen in recent gebeurd effect


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.