maandag 28 december 2015

primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden


De primaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer zijn arbeid ter beschikking stelt van een werkgever en die zijn vastgelegd in een arbeidscontract.

De primaire arbeidsvoorwaarden omvatten vooral zaken als het soort dienstverband, de eventuele duur van het dienstverband, de hoogte van het loon, het aantal uren dat per week/maand gewerkt dient te worden en dergelijke.

In voorkomende gevallen kan hierbij ook naar een CAO verwezen worden.
Gebruikte begrippen in primaire arbeidsvoorwaarden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Begrippen waar primaire arbeidsvoorwaarden in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanstellingsbrief
  ... Onder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een...Lees meer
arbeidsvoorwaardenoverleg
  ... Het zogenaamde arbeidsvoorwaardenoverleg is het overleg tussen de sociale partners in de stichting van de arbeid over de arbeidsvoorwaarden hierbij...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.