vrijdag 18 september 2015

maatschap

Maatschap


Een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap, in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd, is een overeenkomst waarbij twee of meer personen (de zogenaamde maten) die daarmee aangeven dat zij goederen, geld of arbeid in een gemeenschap in willen brengen met als doel om het daarmee te behalen voordeel onderling te verdelen.


maatschap


Deze maatschap heeft slechts interne werking tussen de maten onderling en is geen rechtspersoon.

We komen de maatschap vooral tegen bij medische beroepen, notarissen en in de advocatuur.
Gebruikte begrippen in maatschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
burgerlijke maatschap
  ... een burgerlijke maatschap wordt ook wel kortweg maatschap genoemdde burgerlijke maatschap betreft een overeenkomst waarbij twee of meer personen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar maatschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

maatschapsverklaring
  ... een maatschapsverklaring is een verklaring van alle maten van een maatschap dat de rechtshandelingen van één hunner alle maten hoofdelijk...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
rechtsvorm
  ... de zogenaamde rechtsvorm is de juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
burgerlijke maatschap
  ... een burgerlijke maatschap wordt ook wel kortweg maatschap genoemdde burgerlijke maatschap betreft een overeenkomst waarbij twee of meer personen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.