Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 7 mei 2015

liquide

liquide1 Er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is, zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld wordt.

2.Liquide wordt ook gezegd van een beurs of markt waar veel handel plaatsvindt.

3.Ook wordt de term liquide gebruikt bij een belegger of investeerder die de onmiddellijke beschikking heeft over financiële middelen om te beleggen;

Liquide is het tegenovergestelde van illiquide.

Het is een belangrijk gegeven omdat het veel zegt over de verkoopbaarheid en daarmee de werkelijke waarde. Iets kan op papier nog zoveel waard zijn, als er te weinig vraag in de markt is, heeft deze waarde geen enkele betekenis.

liquide

Gebruikte begrippen in liquide


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
investeerder
  ... een investeerder is iemand die geld in ondernemingen als startende bedrijven steekt in de hoop daar een beter rendement mee...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer

Begrippen waar liquide in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
veilinghandel
  ... de veilinghandel op de beurs is bedoeld voor minder liquide fondsen...Lees meer
onroerend goed
  ... een bekende vorm van beleggen is natuurlijk in onroerend goed meestal wordt er bij beleggen in onroerend...Lees meer
aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
fiex35
  ... de fiex 35 is een kapitaal gewogen index van de 35 meest liquide fondsen van spanje...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
forexmarkt eigenschappen
  ... De Forexmarkt kent geen begin en einde. Er is geen gong of bel die begin of einde van de handel aankondigt. ...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
animateur
  ... Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in...Lees meer
liquidefonds
  ... we spreken van een liquide fonds bij een fonds waar dagelijks een flinke handel met een ruim volume in...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
liquiditeit van de1e orde
  ... de liquiditeit van de 1e orde is de verhouding tussen de liquide middelen en het vreemd...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer
illiquide fonds
  ... we spreken van een illiquide fonds bij een fonds waar nauwelijks handel in is het illiquide fonds is de tegenhanger...Lees meer
werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
slippage
  ... het begrip slippage kent meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat de trades van een papieren tradingsysteem behoorlijk van de werkelijkheid kunnen...Lees meer
liquiditeitbelegging
  ... onder de liquiditeit van een belegging verstaan we de verhandelbaarheid van een belegging op een redelijk stabiele...Lees meer
liquiditeitsbehoefte
  ... onder de liquiditeitsbehoefte verstaan we de liquide middelen die een organisatie nodig heeft om te kunnen functioneren en normaal gesproken...Lees meer
liquiditeitsbeslag
  ... onder het liquiditeitsbeslag verstaan we het noodzakelijke aanhouden van liquide middelen door de algemene banken om aan de dagelijkse opvragingen...Lees meer
monetaire kredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer
monetairekredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer
current ratio
  ... de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen...Lees meer
liquiditeit van de 2e orde
  ... de liquiditeit van de 2e orde is het geheel van liquide middelen plus kortlopende vorderingen en...Lees meer
liquiditeit van de 3e orde
  ... een liquiditeit van de 3e orde is de verhouding tussen liquide middelen plus kortlopende vorderingen plus...Lees meer
liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank nv
  ... de liquiditeitsrichtlijn van de nederlandsche bank nv is een onderdeel van het bedrijfseconomisch toezicht dat...Lees meer
liquiditeitssaldo
  ... het liquiditeitssaldo wordt ook wel de liquiditeitssurplus genoemd het is het verschil tussen het bedrag van de op een bepaald...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
compensatie
  ... we spreken van compensatie of "schuldvergelijking" bij het teniet gaan van de schulden die twee personen over en weer jegens...Lees meer
schuldvergelijking
  ... we spreken van compensatie of "schuldvergelijking" bij het teniet gaan van de schulden die twee personen over en weer jegens...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer
designated primary marketmaker
  ... een designated primary market maker ofwel dpm is een handelsfunctie op de cboe...Lees meer
doorlopende handel
  ... doorlopende handel geldt voor de veel verhandelde liquide fondsen orders voor deze fondsen kunnen tijdens de handelsuren doorlopend worden uitgevoerd...Lees meer
fungibility
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
internationale liquiditeiten
  ... de zogenaamde internationale liquiditeiten zijn de internationaal aanvaarde ruilmiddelen in de vorm van goud direct opeisbare tegoeden in convertibele valuta...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
netto liquide middelen
  ... onder de netto liquide middelen verstaan we de liquide middelen en effecten minus de onder vlottende passiva opgenomen...Lees meer
nettoschuld
  ... onder de nettoschuldverstaan we de rentedragende schulden minus liquide middelen...Lees meer
cashflow prognose
  ... de cashflowprognose wordt ook wel de liquiditeitsprognose genoemd het is een voorspelling door een bedrijf hoeveel geld er in een...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
ruime markt
  ... een ruime markt wordt ook wel een liquide markt genoemd het is een markt met veel omzetten zodat een...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
ruimeliquiditeitstoetsing
  ... bij de ruime liquididteitstoetsing dienen kredietinstellingen liquide activa aan te houden tegenover aangegane verplichtingen zodat verwacht mag worden dat...Lees meer
beleggingstermijn
  ... De zogenaamde beleggingstermijn is de termijn waarbinnen de cli ënt het bedrag nodig zou kunnen hebben voor het...Lees meer
limiteren
  ... we spreken van het limiteren van een order als we bij een order een limiet opgeven we stellen dan in dat aankoop...Lees meer
liquidemarkt
  ... een liquide markt is een markt die groot genoeg is om grote orders te kunnen verwerken zonder dat dit...Lees meer
liquiditeitsbudget
  ... het liquiditeitsbudget is een ander woord voor kasbudget onder het liquiditietisbudget verstaan we een plan voor de dekking van de uitgaven...Lees meer
vrije liquiditeitsreserve bankwezen
  ... de vrije liquiditeitsreserve bankwezen is dat deel van de liquide middelen van banken dat de minimale omvang zoals...Lees meer
near banking
  ... we spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote...Lees meer
niet liquidemarkt
  ... onder een niet liquide markt verstaan we een markt waarop het heel lastig is om voldoende vraag en...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer
DPM
  ... dpm is een afkorting van designated primary market maker designated primary market maker is een handelsfunctie op de cboede dpm dient in...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.