maandag 9 februari 2015

Bonusaandeel

Bonusaandeel



Een bonusaandeel is een aandeel dat gratis uit de reserves van een onderneming wordt weggegeven bij wijze van dividend, bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan de groei van de onderneming of ter vergroting van het aantal aandelen.

Meestal gebeurt de uitgave van een bonusaandeel als een bedrijf jubileert of iets anders te vieren heeft waar men de aandeelhouders deel van uit wil laten maken.

Omdat er een verschuiving plaatsvindt van de reserves naar het aandelenkapitaal neemt het eigen vermogen niet toe.

In het verleden was het meestal nodig om een speciaal daartoe aangewezen dividendbewijs in te leveren..

Neem bijvoorbeeld  deze situatie met een bonus ten laste van de agioreserve:


waarna er voor een waarde van €20.000 aan agiobonus wordt verstrekt.

De balans van de vennootschapziet er dan als volgt uit:

agiobonus
Als de bonus zoals hier uit het agio wordt verstrekt dan is de uitkering belastingvrij.

Vertalingen Bonusaandeel

Engels: Bonus share

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.