Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 5 januari 2015

incasso

incassoHet begrip incasso kent meerdere betekenissen.

Ten eerste het innen van een vordering, dan wel het document zelf dat geïnd wordt zoals bijvoorbeeld een wissel.

Ten tweede het innen van al langer openstaande rekeningen waarbij de debiteur niet over de brug komt met het geld.

In dat geval wordt vaak voor incasso een speciaal incassobureau ingeschakeld. Werkt dat ook nog niet dan zal er een deurwaarder aan te pas moeten komen.
Gebruikte begrippen in incasso


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar incasso in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
blancoincasso
  ... onder de term blanco incasso verstaan we het incasseren van uitsluitend financi ële documenten zoals bijvoorbeeld cheques promessen en wissels...Lees meer
begeleidingsbrief voor de bank girocentrale
  ... de begeleidingsbrief voor de vroegere bankgirocentrale werd ook wel geleidebrief of opdrachtbrief genoemd het was een brief...Lees meer
bericht van betaling
  ... Onder een bericht van betaling verstaan we het bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank dat een incasso is...Lees meer
betalingsverplichting
  ... onder een betalingsverplichting verstaan we de verplichting op grond van een overeenkomst of andere afspraak dat er voor een bepaalde...Lees meer
incassobetrokkene
  ... de incasso betrokkene is degene bij wie de aanbieding van de financiële documenten en of handelsdocumenten dient te geschieden...Lees meer
incassowissel
  ... onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke...Lees meer
binnenlandsincasso
  ... we spreken van een binnenlandse incasso bij een incasso waarbij zowel de schuldenaar als de schuldeiser of begunstigde en...Lees meer
buitenlandse incasso
  ... we spreken van een buitenlandse incasso bij een incasso waarbij tenminste ã©ã©n van de betrokken partijen de debiteur de...Lees meer
converteren van een betalingsopdracht
  ... onder het converteren van een betalingsopdracht verstaan we het omzetten van hand of machinegeschreven betalingsopdrachten naar een...Lees meer
documentaire incasso
  ... onder het begripdocumentaire incasso verstaan we het incasseren van handelsdocumenten...Lees meer
remittent
  ... de term remittent kent meerdere betekenissen 1 degene die geld doet overmaken 2 degene die een wissel cheque of promesse ter...Lees meer
bankgiro incassosystemen
  ... Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv...Lees meer
bijzonder gekruiste cheque
  ... een zogenaamde bijzonder gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen...Lees meer
waarde ter incasso
  ... de term waarde ter incasso is opgenomen in de tekst of in het endossement van een wissel...Lees meer
consigneren bij incasso
  ... onder consigneren bij incasso verstaan we het aan een bank zenden of ter beschikking van een bank stellen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.