maandag 22 september 2014

Dagafschrift

Dagafschrift
Onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financiële verantwoording door een bank van de voor een rekeninghouder verrichte transacties.

Op het dagafschrift worden ondermeer de debet- en creditmutaties, het saldo van de rekening, de boekingsdatum, de valutadatum en een volgnummer.

De meeste banken verstrekken een dergelijk overzicht voor bepaalde rekeningen per periode.

Bij een hogere frequentie dient hiervoor extra betaald te worden.

Ook bieden alle banken nu de mogelijkheid om deze transactieoverzichten online te bekijken en zelf transacties te verrichten.

Het is een kwestie van tijd voor het dagafschrift in de huidige versie helemaal verdwijnt.Gebruikte begrippen in dagafschrift


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
boekingsdatum
  ... de boekingsdatum wordt ook wel de verwerkingsdatum genoemd de boekingsdatum is de datum waarop de mutatie in de rekening wordt...Lees meer
frequentie
  ... onder de frequentie verstaan we het aantal complete cycles van een golfbeweging dat in een gegeven periode afgewerkt kan worden...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer

Begrippen waar dagafschrift in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

periodiekafschrift
  ... financiële verantwoording door een bank van de voor een rekeninghouder gedurende een bepaalde periode verrichte mutaties...Lees meer
dagafschrift van effectenclearing
  ... onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt...Lees meer
spaarbewijs
  ... een spaarbewijs is een dagafschrift van een bank vroeger een spaarbankboekje dat dient als bewijs dat iemand geld gestort...Lees meer
comprimeren
  ... onder het begrip comprimeren verstaan we het in een totaalbedrag op een dagafschrift opnemen van een groot aantal uitgevoerde en...Lees meer
mutatienota
  ... de mutatienota is een nota die door een bank als bijlage bij een dagafschrift aan de rekeninghouder wordt gestuurd dan...Lees meer
bijlageloos verkeer
  ... onder bijlageloos verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij de nadere informatie met betrekking tot de overboeking op...Lees meer
bijlagerijk verkeer
  ... onder bijlagerijk verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij naast de zeer beknopte omschrijving op het dagafschrift de...Lees meer
statement
  ... een analysemethode binnen de technische analyse is de statistische aandelenanalyse...Lees meer
thuisbewaarder
  ... onder een thuisbewaarder verstaan we een belegger die zijn fysieke stukken zelf thuis bewaart...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.