Zoeken in deze blog

Translate

zaterdag 17 mei 2014

Remissierecht

RemissierechtHet remissierecht is een recht van de pachter ingevolge de pachtwet op vermindering van de pachtprijs over een pachtperiode.

Dit kan alleen indien door buitengewone omstandigheden de opbrengst in die periode aanzienlijk minder is geweest dan was te verwachten op het moment van het aangaan van de pachtovereenkomst.

Ook is het remissierecht van toepassing indien de pachter door omstandigheden tijdelijk het genot van het gepachte geheel of ten dele heeft moeten missen.

Gebruikte begrippen in remissierecht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.