Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 13 maart 2014

Houder

Houder

De houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie, warrant, obligatie, aandeel en andere waardepapieren.

In het algemeen is de houder van een financieel product ook de eigenaar en de bezitter van de juridische rechten die dat bezit met zich mee brengt.

Denk bij de term houder dan ook bijvoorbeeld aan een aandeelhouder met recht op dividend en stemrecht.
Gebruikte begrippen in houder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer

Begrippen waar houder in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
knock out optie
  ... een knock out optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock out optie vervalt het recht...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
faspon
  ... faspon is een afkorting van fixed term agreement for short term put option on netherland securities een faspon is een...Lees meer
keuzekarakter
  ... de term keuzekarakter komt uit de wereld van de derivaten daar onderkennen we derivaten met een keuze karakter ofwel derivaten...Lees meer
houder van een waardepapier
  ... een houder van een waardepapier is degene die zich louter door het tonen van het waardepapier waarop...Lees meer
kicker
  ... een kicker is in de effectenwereld een extraatje zoals een bijvoorbeeld een warrant dat wordt weggegeven aan de houder van...Lees meer
mantelconstructie
  ... een mantelconstructie of mantelaffaire is een transactie waarbij de houder van een obligatie het couponblad schenkt of verkoopt en de...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
koppelverkoop
  ... er is sprake van koppelverkoop wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van...Lees meer
kantoornummer
  ... het kantoornummer is een 9 cijferig nummer onbekend aan de houder van een bankrekening dat gekoppeld is aan elk bankrekeningnummer...Lees meer
knock in optie
  ... een knock in optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock in optie moet de onderliggende waarde...Lees meer
afgeleid recht
  ... Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het...Lees meer
acceptant
  ... Onder de acceptant verstaan we degene die een wissel heeft geaccepteerd en zich daardoor heeft verbonden de wissel op de...Lees meer
europeanstyle
  ... european style is de aanduiding voor wat vaak een europese optie wordt genoemd de houder kan bij deze "european...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
pand endossement
  ... een pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst &#8216waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
legitimatiepapier
  ... een legitimatiepapier is een document waarbij de betrokken partijen zijn overeengekomen dat voor het bewijs van het bestaan van de...Lees meer
currency warrant
  ... een currency warrant geeft de houder het recht om een bepaalde hoeveelheid van de aangegeven valuta te kopen van...Lees meer
geblokkeerdaandeel
  ... we spreken van een geblokkeerd aandeel of een geblokkeerd fonds in iemands aandelenportefeuille of aandelendepot bij aandelen waarin men...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
rangewarrant
  ... de houder van een range warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen...Lees meer
blanco endossement
  ... een blanco endossement is een vorm van een endossement die bestaat uit de enkele handtekening van de houder van...Lees meer
creditcard
  ... een credit card is geplastificeerde kaart op gestandaardiseerd formaat die meestal machinaal leesbaar is en waarmee de houder tot een...Lees meer
debitcard
  ... een debitcard is te vergelijken met een creditcard met dat verschil dat er tevoren een bedrag op gestort moet worden...Lees meer
caps
  ... een caps is een speciaal soort optie verhandelbaar op de chicago board of options exchange met een beperkte mogelijkheid qua uitoefening...Lees meer
deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer
ceel
  ... onder een ceel verstaan we een document waarin een veem verklaart dat zij zaken ter bewaring hebben ontvangen...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
eurovalutadeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
falpon
  ... falpon is een afkorting van fixed term agreement for long term put option on netherland securities...Lees meer
obligatie met warrant
  ... de obligatie met warrant is een variant op de converteerbare obligatie...Lees meer
put warrant
  ... een putwarrant is een warrant die de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde termijn een aandeel tegen een...Lees meer
random selection
  ... met de term random selection bedoelen we het trekken van een willekeurig getal uit een verzameling getallen...Lees meer
registeraandeel
  ... een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap...Lees meer
gedekte warrant
  ... een zogenaamde gedekte warrant geeft de houder ervan het recht op al bestaande aandelen te kopen van de uitgever...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
incassowissel
  ... onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
cum
  ... cum is een aanduiding bij een aandeel dat de stock claim warrant bonus of het dividend er nog aan zit...Lees meer
debtwarrant
  ... een debtwarrant is een warrant die de houder het recht geeft tot aankoop van een obligatie tegen een vaste prijs...Lees meer
variation margin
  ... de variation margin is het bedrag dat dagelijks met de houder van een future cq termijncontract wordt verrekend en dat...Lees meer
debetcard
  ... een debitcard is een geplastificeerde kaart die meestal voorzien is van een chip of magneetstrip om hem machinaal leesbaar te...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito of kortweg een eurodeposito is een deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van het...Lees meer
cumdividend
  ... onder cum dividend verstaan we een notering van een aandeel waarbij met de koersvorming rekening wordt gehouden met het...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
betalingsopdrachtgirodienst
  ... een betalingsopdracht girodienst was in vroeger jaren eenopdracht van de houder van een postgirorekening aan de postbank nv tot...Lees meer
endossement
  ... onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
strategische exposure
  ... de zogenaamde strategische exposure is het geheel aan valutarisico's die op lange termijn de resultaten van de houder van...Lees meer
solawissel
  ... onder een zogenaamde solawissel verstaan we een wissel waarop vermeld wordt dat hij in enkelvoud getrokken is...Lees meer
optielening
  ... we spreken van een optielening bij obligaties die de houder de mogelijkheid bieden om gedurende een bepaald aantal jaren de...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
apportionmentkey
  ... Regeling uit de tijd van de bankgirocentrale de apportionment key was een door de houder van een bankrekening getroffen...Lees meer
bearerstock
  ... we spreken van een bearer stock bij een aandeel waarvan eigenaar en de rechten niet in een register zijn...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
authentiek protest
  ... Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel...Lees meer
automatische uitoefening
  ... we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen...Lees meer
fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.