Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 13 maart 2014

Depositosparen

DepositosparenHet depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen.

Direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde van zowel de inleg als de rente-inkomsten. Maar ook dan heb je als belegger nog te maken met aan- en verkoopkosten voor beurstransacties.

Een simpel alternatief is om zelf een soort pseudo-obligatieportefeuille op te bouwen, door geld te stoppen in bancaire spaardeposito's met verschillende looptijden. Wie de zekerheid wil van vaste rente-inkomsten en de waarde van zijn hoofdinleg stabiel wil houden, heeft daarmee een redelijk overzichtelijk alternatief met een risico dat beslist te overzien is.

Voor het idee: als je direct in obligatieleningen van de vier eurolanden met de hoogste kredietwaardigheid belegt, krijg je momenteel voor tienjarige perioden een jaarlijks rendement van respectievelijk 1,82 procent (Duitsland), 1,94 procent (Luxemburg), 2,27 procent (Finland) en 2,39 procent (Nederland). In een gelijk gewogen belegging is dat gemiddeld. 2,1 procent per jaar. Dat is minder dan de jaarlijkse Nederlandse inflatie van 2,5 procent.

Kies je daarentegen voor 10 jarige spaardeposito's van ABN Amro, Rabobank, SNS Bank en ING dan krijg je respectievelijk jaarlijkse rentes van 4,6 procent, 4 procent, 4 procent en 3,9 procent. Ofwel gemiddeld 4,1 procent. Geen vetpot, maar daarmee versla je wel de inflatie van 2,5 procent en de vermogensrendementsheffing in box 3 van 1,2 procent per jaar.

Lenen aan de bank

Maar waar ben je als depositospaarder eigenlijk mee bezig? Feitelijk beleg je in een lening aan de bank. Het risico dat je in de gaten moet houden, is de kans dat de bank waar je een spaardeposito afsluit, omvalt. Spreiden van risco's kan door verschillende spaardeposito's bij verschillende banken af te sluiten. Daarbij geldt steeds de overweging: welke rente biedt het spaardeposito en hoe risicovol is de bank?

Voor spaarders geldt uiteraard dat, zolang ze bedragen van minder dan 100 duizend euro bij één bank wegzetten, ze gedekt worden door de depositogarantieregeling als een bank omvalt.

Verder valt er nog een onderscheid te maken tussen kleinere banken en zogenoemde systeembanken - Rabobank, ING, ABN AMRO die vrijwel zeker door de overheid gered worden als ze in de problemen komen.

Looptijd spaardeposito's

Ga je voor een gespreide depositoportefeuille bij verschillende banken dan moet je dus een afweging maken tussen looptijden, renteverschillen en de gedegenheid van de bank.

Opvallend is dat momenteel kleinere uitdagers op de spaarmarkt de hoogste rentes bieden bij deposito's met een looptijd tot zes jaar, terwijl Nederlandse grootbanken zich actiever opstellen bij deposito's met looptijden van zes tot tien jaar.

Samenvattend is de keuze tussen beleggen in een obligatiefonds en spaardeposito's als volgt: kies je voor depositosparen dan leen je eenzijdig geld aan de bankensector, met een vangnet van 100 duizend euro en staatsgaranties voor grootbanken. Bij obligatiefondsen kun je breder spreiden, tussen landen en bedrijven, en is de variatie in het rendement groter. Nadeel: je hebt minder controle over de waarde van je inleg.
Gebruikte begrippen in depositosparen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kredietwaardigheid
  ... onder iemands kredietwaardigheid verstaan we het positieve oordeel van de kredietgever over het willen en kunnen terugbetalen door de kredietnemer...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatiefonds
  ... een obligatiefonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in obligaties...Lees meer
obligatieportefeuille
  ... de obligatieportefeuille is het deel van een effectenportefeuille dat uit obligaties is opgebouwd...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer
vermogensrendementsheffing
  ... onder de vermogensrendementsheffing verstaan we de belasting over het al dan niet fictief rendement op iemands vermogen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.