Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 27 maart 2014

reverse convertible


reverse convertible
De reverse convertible is een bijzonder soort obligatie. Van huis uit zijn obligaties risicomijdend.

Uiteraard heb je altijd het risico dat het bedrijf dat ze uitgeeft failliet gaat, maar dat komt in praktijk niet zo vaak voor.

Maar er is een soort waarbij we wel degelijk risico lopen.

Het voordeel is daarbij wel, dat er een hoge vergoeding in de vorm van een extra hoge couponrente tegenover staat.

De uitgever van de reverse convertible heeft het recht om aan het einde van de looptijd de obligatie gewoon terug te betalen, of dit te doen in aandelen.

Dat kunnen aandelen van het eigen bedrijf zijn, maar ook aandelen van andere bedrijven.

Een paar voorbeelden Bayerische Vereinsbank brengt een dergelijke reverse convertible uit, genoteerd in Duitse mark, met een looptijd van slechts een jaar en een coupon van 9,5%.

Die 9,5% krijgt de belegger natuurlijk niet voor niets.

In ruil voor de hoge couponrente moet hij vrede nemen met zeven aandelen Adidas wanneer dat de bank op de vervaldatum beter uitkomt.

De koers van Adidas mag 18% onder de referentiekoers dalen alvorens de bezitter van de belegger zijn kapitaal ziet aangevreten worden.

Zelf combinaties van aandelen waarmee wordt terugbetaald komen voor.

Nog een voorbeeld: KBC International Finance emitteerde een reverse convertible genoteerd in Luxemburgse frank.

Een coupon van 9%, een officiele prijs van 102%, coupures van 100.000 Luxemburgse frank en een looptijd tot 24 juli 2000.

Voor een obligatie zeker niet slecht, maar KBC International Finance heeft het recht voor om u op de vervaldag terug te betalen in pari of in 63 aandelen ABN AMRO en 17 aandelen Philips.

Uitgaande van een aankoopkoers voor de obligatie van 102% lijdt de koper kapitaalverlies wanneer de koers van Philips met 21 en die van ABN AMRO met 23,3% daalt.

Dat heeft tot gevolg, dat we bij een flinke stijging van de aandelenkoers gewoon ons geld terugkrijgen, met de ontvangen rente natuurlijk, maar ook, dat we bij een flinke daling mogen verwachten in sterk gedaalde aandelen terugbetaald te worden.

En dat is minder leuk. De uitgevende partij heeft in feite een soort put-optie. Hij ontvangt altijd zijn geld voor zijn aandelen. Maar als dat zo is, kan de koper dit ook. Ook hij kan gewoon een PUT-optie schrijven.

Gaat de koers omhoog, loopt de PUT waardeloos af en heeft hij zijn geld ontvangen. Gaat de koers omlaag dan is hij verplicht de aandelen tegen de uitoefenprijs van de PUT optie af te nemen.

Waar dan de ontvangen premie tegenover staat. De charme van de reverse convertible zit hem dus vooral in de hoge rente die ontvangen wordt. Maar of we ooit ons geld zien is een ander verhaal.


Eerder verschenen nota over de Reverse convertible:

U kent ze wel, die advertenties die u een buitengewoon hoog rendement beloven. In vrijwel alle gevallen waar een rente wordt geboden die ver boven de marktrente ligt is er sprake van reverse convertibles. Of vrij vertaald, omkeerbare obligaties. Er bestaan verschillende varianten waarbij we hier de belangrijkste vorm behandelen

Het feit dat het om obligaties gaat geeft al aan dat we te maken hebben met een leningsvorm. Het verschil tussen een normale obligatie en een reverse convertible vinden we bij de aflossing.

Een normale obligatie betaalt aan het einde van de looptijd het uitgeleende bedrag keurig terug. Tenzij de uitgevende instelling tussentijds failliet gaat, maar daar gaan we maar even niet van uit.

Een reverse convertible KAN afgelost worden in aandelen, groepjes aandelen (zogenaamde mandjes) en dergelijke.
Het aantal aandelen dat u ontvangt staat in de voorwaarden van de reverse convertible.  Soms zijn het aandelen in het bedrijf dat de reverse convertible uitgeeft, maar het kunnen ook best andere bedrijven zijn.

Bayerische Vereinsbank brengt een dergelijke reverse convertible uit, genoteerd in Duitse mark, met een looptijd van slechts één jaar en een coupon van 9,5%. Die 9,5% krijgt de belegger natuurlijk niet voor niets. In ruil voor de hoge couponrente moet hij vrede nemen met zeven aandelen Adidas wanneer dat de bank op de vervaldatum beter uitkomt. De koers van Adidas mag 18% onder de referentiekoers dalen alvorens de bezitter van de belegger zijn kapitaal ziet aangetast ziet  worden. 

Ook combinaties van aandelen waarmee wordt terugbetaald komen voor. Nog een voorbeeld:

KBC International Finance emitteerde een reverse convertible genoteerd in Luxemburgse frank. Een coupon van 9%, een officiële prijs van 102%, coupures van 100.000 Luxemburgse frank en een looptijd tot 24 juli 2000. Voor een obligatie zeker  niet slecht, maar KBC International Finance heeft het recht voor om u op de vervaldag terug te betalen in pari of in 63 aandelen ABN AMRO en 17 aandelen Philips.. Uitgaande van een aankoopkoers voor de obligatie van 102% lijdt de koper kapitaalverlies wanneer de koers van Philips met 21 en die van ABN AMRO met 23,3% daalt.

Vooral in de periode 2001 en 2002 hebben vele beleggers aan het lijf ondervonden dat forse dalingen van aandelen inderdaad voor kunnen komen. Er zijn er dan ook nogal wat die door hun reverse convertibles een forse partij flink in waarde gedaalde aandelen geleverd kregen.

Het aardige van de reverse convertible is, dat hij zo goed is na te maken. We zien goed het effect ervan.

Stel dat u wel iets ziet in een convertible die u uitbetaalt in Unilever. Het feit dat u verplicht bent om ze altijd af te nemen wijst al in een bepaalde richting, namelijk die van de geschreven PUT optie.

De schrijver van een put optie neemt de verplichting op zich om gedurende de looptijd van de optie of op uiterlijk de afloopdatum 100 aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs af te nemen. We bekijken dit aan de hand van een voorbeeld met Unilever.

Het aandeel Unilever staat okt 2002 genoteerd voor €61,50. De put UN oktober 03 55 heeft een premie van €4,60.
We schrijven deze put, en ontvangen daarvoor na aftrek van kosten ongeveer €450. Die zetten we op de  bank, aangevuld met €5050 eigen geld. Zodat we altijd aan onze verplichtingen kunnen voldoen als we de aandelen kopen moeten. We kopen ze dan natuurlijk voor de uitoefenprijs van de optie, dus €55. hoe laag de werkelijke koers op dat moment ook is.

Stel dat de aandelen Unilever niet geleverd worden gedurende de looptijd. Dan ontvangen we ongeveer 4% rente, dus ruim €200. Die gaan nog van onze investering af, zodat we eigenlijk €4850 hebben geïnvesteerd. Dus als het aandeel Unilever onder de €48,50 zakt, een daling van €13, ofwel 21%

Staat Unilever echter boven de €55 dan zullen we de aandelen niet geleverd krijgen. Immers, de verkoper kan er meer voor maken door gewoon de aandelen via de aandelenbeurs te verkopen. Dan komt onze oorspronkelijk investering van €5500 weer vrij. Maar door de ontvangen rente, en de ontvangen premie van de putoptie hadden we maar €4850 betaald. We maken een rendement van €5500-€4850=€650 ofwel 13,40%

Nu hebben we een simpele constructie, die zich precies hetzelfde gedraagt als de reverse convertible. 

De verkoper van een put optie neemt de plicht op zich om aandelen af te nemen voor een afgesproken prijs. Hij neemt daarmee het risico dat de aandelen dalen over van de koper van de put. Dit doet ook de koper van een reverse convertible: Hij neemt het risico van de andere partij over en ontvangt daarvoor een extra hoge rente. Een rente die dus niet alleen een vergoeding voor de lening is, maar ook een beloning voor het overnemen van een risico.

Soms zijn deze produkten van een “garantie” voorzien. Bij daling hoef je niet te betalen. Let dan goed op waarmee dit gefinancierd wordt: Vaak door aftoppen van de maximaal te behalen winst. Vaak door verborgen kosten. Let altijd op wat u maximaal in handen krijgt, en kijk via de VNBN brochure “wat is mijn rendement” wat u nu daadwerkelijk aan rendement vangt.

Er is ook nog een fiscaal aspect aan de reverse convertible:

Fiscale behandeling

Omdat de uitgevende partij  een verkooprecht voor het pakket aandelen heeft, zou men kunnen redeneren dat de rente moet worden gesplitst. Een deel is dan voor de terbeschikkingstelling van de lening (belast) en een deel is voor het risico dat de geldverstrekker in plaats van de nominale waarde een pakket aandelen terugontvangt (onbelast). Een soort van verzekeringspremie.

De Belastingdienst denkt daar echter anders over en belast de hele jaarlijkse betaling als rente. Dat in die rente een 'premie' is begrepen voor het risico dat de aandelen minder waard worden vindt de fiscus niet van belang. Dat is dan vergelijkbaar met de meestal hogere rente voor een lening van een minder solide onderneming.. Alleen als er sprake is van een lening met apart daarvan een verkooprecht voor een pakket aandelen, wordt de vergoeding voor dat verkooprecht niet belast als rente. Voorwaarde is dan wel dat het verkooprecht los van de obligatie verhandelbaar is. Als de obligatie tussentijds wordt verkocht voor minder dan de nominale waarde is dat een niet aftrekbaar vermogensverlies. Ook een verlies door aflossing in de vorm van een pakket aandelen dat minder waard is levert geen aftrekpost op.

Aangezien fiscale regels en normen nog wel eens aan bijstelling onderhevig zijn kan het geen kwaad uw fiscalist raadplegen voor u in deze beleggingsvorm stapt.

  

Gebruikte begrippen in reverse convertible


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenbeurs
  ... De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
aftoppen
  ... Onder aftoppen verstaan we in het algemeen gesteld dat bepaalde compensaties maar tot een bepaald bedrag worden gegeven...Lees meer
aftrekpost
  ... De term aftrekpost komt uit de belastingwereld het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
convertible
  ... is een veelgebruikte term voor een converteerbare obligatie zie aldaar voor verdere uitwerking van begrip convertible...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
referentiekoers
  ... onder de referentiekoers verstaan we de de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
vervaldatum
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar reverse convertible in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.