Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 31 maart 2014

koersbepalende factoren

koersbepalende factorenDe koersen van financiële waarden, zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren.

Een niet-compleet lijstje met de meest gangbare koersbepalende factoren:

Economische ontwikkeling

Te goed zorgt voor veel vraag naar geld, dus wordt de prijs van geld hoger en krijgen we inflatie.

Slecht voor de aandelenmarkt.

Gaat het niet goed, dan is dat slecht voor de bedrijfswinsten, en dat is ook slecht voor de markt.

Het enige wat goed is, is een geleidelijke groei met lage rente.

Waarbij de deskundigen het er niet over eens zijn of dit zogenaamde “goldilocks” scenario nu echt bestaat of niet.

Politieke ontwikkeling

Politieke onrust, vooral in landen die rijk zijn aan grondstoffen, zorgt vaak voor een negatief beursklimaat, maar met hogere koersen aan de grondstoffenkant.

Ruwe olie is een goed voorbeeld van de gevoeligheid voor politiek.

Problemen in het middenoosten (en die zijn er altijd wel) zorgen altijd direct voor een hogere olieprijs.

Hoewel de grondstoffen voor de oliemaatschappijen dus duurder worden, gaat de koers ervan meestal met sprongen omhoog, omdat ze over veel voorraden beschikken. Deze voorraden zijn niet alleen in grote tankparken opgeslagen maar ook in zogenaamde "floating storage", mammoettankers die ergens op de wereld voor anker zijn gelegd en daardoor inderdaad als een soort drijvende opslag fungeren. Daarmee vormen ze wel een direct inzetbare hoeveelheid ruwe olie die constant boven de markt hangt en die bij een sprong omhoog van de prijs zeker ingezet zal gaan worden.

Bedrijfsontwikkeling

De koers van een aandeel is in principe gekoppeld aan de winst van een bedrijf.

Deze winst is echter van veel factoren afhankelijk, denk aan rente, concurrenten in binnen- en buitenland, grondstofprijzen, geldelijke positie van de afnemers etc.

Indirect is er ook weer een koppeling met bovengenoemde factoren.

Modeverschijnselen

Fondsen of sectoren van fondsen (bijv it, telecom, uitgevers, voedingsmiddelen) kunnen in of uit de gratie of de mode zijn.

Dit kan forse overwaardering of onderwaardering tot gevolg hebben.

Meestal eindigt een overwaardering abrupt, en het dus zaal om bijtijds een sector te verlaten en een ondergewaardeerde op te zoeken.

Massapsychologie

Er zijn in de beurswereld dingen die "iedereen weet".

Meestal ontbreekt elke wetenschappelijke onderbouwing, maar iedereen weet het.

Bijvoorbeeld: je moet winst nemen in Mei.

Of de kans dat de beurs crasht is het grootst in de oktobermaand van oneven jaren….

Alleen al het idee, dat de buurman dit zou kunnen geloven kan voor velen al voldoende zijn om tot actie over te gaan.

Hoewel ze er zelf natuurlijk absoluut geen geloof aan hechten… Welkom in de wereld van de zelfvoorspellende profetie
Gebruikte begrippen in koersbepalende factoren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
beursklimaat
  ... onder het beursklimaat verstaan we de stemming op de effectenbeurzen over een wat langere termijn wat dan tot gevolg...Lees meer
beurswereld
  ... Het begrip beurswerld wordt gebruikt om het geheel van beurzen beleggers handelaren en andere financiële tussenpersonen aan te duiden die gezamenlijk de beurs draaiende houden. ...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
mode
  ... de mode is een kengetal uit de statistiek en is de waarde die in een reeks getallen het meest frequent...Lees meer
overwaardering
  ... onder overwaardering verstaan we een situatie waarin een fonds sector regio of markt volgens die markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.