dinsdag 20 december 2016

compound gain

compound gain

We kunnen de gain berekenen over 1 periode. Maar we kunnen deze ook onderverdelen in kleinere perioden, die op zich ieder een beginbedrag en een eindbedrag kennen. In dat geval spreken we van een compound gain of in raar Nederlands samengestelde gain. Zouden we de gains van deze kleine perioden met elkaar vermenigvuldigen, dan komen we toch op hetzelfde eindresultaat uit, zoals ook blijkt uit het voorbeeld in de volgende tabel:

compound gain


We zien hier meerdere perioden, waarin het startbedrag groeit. We zien ook dat we na elke periode de gain kunnen berekenen. Maar als we nu het beginbedrag en eindbedrag nemen, dan levert dat exact dezelfde uitkomst op.

We zien in de tabel nog een begrip genoemd, namelijk het meetkundig gemiddelde. Als we n perioden hebben, dan is deze is gelijk aan de n-de machts wortel uit de gain.

Ofwel, gain is gelijk aan het meetkundig gemiddelde tot de n-de macht. Dat betekent dat slechts een kleine verhoging van dat meetkundig gemiddelde leidt tot een forse verbetering van de gain. Als we in bovenstaand voorbeeld het meetkundig gemiddelde met slechts 7 % weten te verbeteren van 1,0371 tot 1,1 dan stijgt de gain van 1,2 naar 1,6. Een winst van meer dan 30%

Het doel van elke succesvolle trader die zijn moneymanagementprincipes op orde heeft is dan ook om te proberen om elke tussenstap een zo hoog mogelijke gain te geven, bijvoorbeeld door gebruik te gaan maken van optimale herbelegging.moneymanagement bepaalt of u wint of verliest
Moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen!
Lees het boek vanaf slechts 7 euro.