zondag 4 december 2016

call fixe

Call fixe


De call fixe is vergelijkbaar met een daggeld lening, maar is daar wel van verschillend doordat de looptijd langer dan 1 dag kan zijn.

Deze looptijd en het rentepercentage van de Call fixe zijn wel tevoren overeengekomen.
Gebruikte begrippen in call fixe


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
daggeld
  ... onder daggeld verstaan we kortlopende gelden die dagelijks opvraagbaar dan wel opzegbaar zijn en die uiterlijk twee werkdagen na opvraging...Lees meer
fixe
  ... een fixe is een obligatielening met een vaste looptijd en die aan het einde van de looptijd in zijn geheel...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer