zaterdag 3 december 2016

Betaaldatum

Betaaldatum


De betaaldatum is de datum waarop een afgeleid recht van een effect, bijvoorbeeld contant dividend, door de uitgevende instelling wordt betaald.

Gebruikte begrippen in betaaldatum


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

afgeleid recht
  ... Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het...Lees meer
contant dividend
  ... contant dividend is de winstuitkering over een lopend of over een afgelopen boekjaar aan de aandeelhouders in contanten...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer

Begrippen waar betaaldatum in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

betaalvorm
  ... de betaaldatum is in de effectenwereld de datum waarop een afgeleid recht bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt...Lees meer