vrijdag 5 augustus 2016

Constante kosten

Constante kostenOnder de constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de produktie stil staat.

Bijvoorbeeld de kosten van het machinepark, huur, verzekering. De constante kosten worden ook wel vaste kosten genoemd.
Gebruikte begrippen in constante kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer

Begrippen waar constante kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kosten
  ... kosten zijn de offers die we moeten brengen om bepaalde goederen te kunnen producerener worden nogal wat soorten kosten...Lees meer
constante en variabele kosten
  ... er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde...Lees meer
GCK
  ... de gemiddelde constante kosten ofwel de gck worden steeds lager naarmate we de kosten als huur afschrijving en...Lees meer
gemiddeldeconstantekosten
  ... de gemiddelde constante kosten ofwel de gck worden steeds lager naarmate we de kosten als huur afschrijving en...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer
totale constante kosten
  ... onder totale constante kosten afgekort tot tck verstaan we de kosten die niet afhankelijk zijn van de productieomvang...Lees meer