vrijdag 29 juli 2016

Afschrijvingspolitiek

AfschrijvingspolitiekDe afschrijvingspolitiek is een synoniem voor het begrip afschrijvingsbeleid.

De afschrijvingspolitiek ofwel de manier waarop bedrijven afschrijven kan en mag per bedrijf verschillen.

Bedrijven worden wel geacht als zij eenmaal een afschrijvingspolitiek hebben vastgesteld, dit een aantal jaren te hanteren. Het is niet de bedoeling dat de afschrijvingspolitiek elk jaar verandert, al naar gelang het een bedrijf in dat jaar het beste uitkomt.

Gebruikte begrippen in afschrijvingspolitiek


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


afschrijven
  ... Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer