maandag 13 juni 2016

productiegroei

productiegroei


Onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product.

Ook wel de groei van alle in een jaar in een land geproduceerde goederen en verrichte diensten.

De groei kan van jaar tot jaar verschillen. In plaats van groei kan er ook sprake zijn van krimp, waardoor de productie afneemt.

Het gemiddelde van de groei over een langere periode noemt men de trend in de productie.