woensdag 22 juni 2016

organisatie

organisatie


Het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf. In principe kunnen ook rechtspersonen, verenigingen, stichtingen en dergelijke onder "organisatie" vallen.

Waar een bedrijf of onderneming in het algemeen naar winst zal streven om voort te kunnen blijven bestaan, kan een organisatie ook andere financieringsbronnen hebben zoals subsidie, contributie, bijdragen van leden en dergelijke.

Ook semi-overheidsorganen kunnen onder het begrip organisatie vallen.