zondag 15 mei 2016

covered option

covered option


Een covered option is een Engelse term voor gedekt geschreven optie, tegenovergestelde van een naked option.

Covering vindt plaats doordat men de onderliggende waarde volledig in bezit heeft dan wel door een andere optiepositie die het gevaar neutraliseert of gedeeltelijk opheft.

Bijvoorbeeld bij het schrijven van een calloptie heeft men een een calloptie met een lagere uitoefenprijs of met een langere looptijd in bezit die als dekking voor de geschreven call kan fungeren. In plaats van een covered option spreekt men hier vaak meer van een optiestrategie als een spread.
Gebruikte begrippen in covered option


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiepositie
  ... een optiepositie is het totaal van rechten en verplichtingen in één of...Lees meer
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer