zaterdag 28 mei 2016

geldswaardig papier

geldswaardig papier


Onder een geldswaardig papier verstaan we een (waarde-)papier dat een zekere geldwaarde vertegenwoordigt.

Denk bij een geldswaardig papier bijvoorbeeld aan een aandeel, een cheque of een wissel.
Gebruikte begrippen in geldswaardig papier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer