dinsdag 3 mei 2016

Europese Commissie

Europese Commissie


De Europese Commissie is een uitvoerend orgaan van de Europese Gemeenschappen, dat tevens toeziet op de naleving van de gemeenschapsregels en het initiatief neemt tot nieuw beleid.

De Europese Commissie beheert ook de gemeenschapsfondsen en de gemeenschappelijke programma's. De Commissie is samengesteld uit tenminste één onderdaan van elke lidstaat. a
Gebruikte begrippen in europese commissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer

Begrippen waar europese commissie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


brent index
  ... onder het begrip brent index verstaan we de contante prijs voor noorzee brent ruwe olie de brent index wordt...Lees meer
eurozondaar
  ... een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld...Lees meer
europese raad
  ... de europese raad is een orgaan van de europese unie de europese raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van...Lees meer
schaduwbankieren
  ... met het begrip schaduwbankieren worden alle activiteiten bedoeld die uitgevoerd worden door instellingen die niet over een bankvergunning bechikken...Lees meer