zaterdag 28 mei 2016

Gemachtigde

Gemachtigde


De gemachtigde is degene aan wie iemand (de volmachtgever) een machtiging of volmacht heeft verstrekt , om in naam van die volmachtgever rechtshandelingen te verrichten.
Gebruikte begrippen in gemachtigde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
volmacht
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer

Begrippen waar gemachtigde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
power of attorney
  ... de term power of attorney komen we ook in nederland wel tegen bij internationale handelsdocumenten...Lees meer