zondag 1 mei 2016

ex-divididend datum

ex-divididend datum


De ex-divididend datum is de dag waarop het dividend officieel wordt vastgesteld.

Dit is meestal de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders of in overleg enkele dagen daarna.

Op die dag wordt het aandeel op de beurs exdividend verhandeld wat zoveel wil zeggen dat het dividend op de koers van het aandeel in mindering wordt gebracht.

Een belegger die het aandeel op die exdividend datum koopt betaalt dus wat minder maar heeft geen recht op het dividend meer.

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

Gebruikte begrippen in ex divididenddatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer