dinsdag 5 april 2016

Technische doelmatigheid

Technische doelmatigheid


De technische doelmatigheid is de mate waarin verspilling van productiefactoren wordt voorkomen. Denk aan de verspilling van grondstoffen, maar ook van de factor arbeid als er gewerkt moet worden met apparatuur die niet erg doelmatig is.
Gebruikte begrippen in technische doelmatigheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer