woensdag 6 april 2016

Substituten

Substituten


Onder substituten verstaan we producten die elkaar, wat de consument betreft, zonder meer kunnen vervangen. Bijvoorbeeld frisdrank X en Y.

Door middel van het maken van reclame proberen de producenten hun merk zo uniek mogelijk te maken.

Als dit goed gebeurt zien we dat er kopersvoorkeuren ontstaan die op zich niet rationeel te verklaren zijn.
Gebruikte begrippen in substituten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer

Begrippen waar substituten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


monopolistische concurrentie
  ... onder monopolistische concurrentie verstaan we een marktvorm waarbij zeer veel aanbieders producten aanbieden die elkaars substituten zijn dus die...Lees meer