maandag 14 maart 2016

wettelijke rente

wettelijke rente


Onder de wettelijke rente verstaan we de rente die de schuldeiser van een bepaald geldsom, bijvoorbeeld een lening of een leverancierskrediet krachtens de wet kan vorderen als de schuldenaar in gebreke gebleven is met betalen van de rente.

De hoogte van deze wettelijke rente wordt met een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld en wordt in het jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Gebruikte begrippen in wettelijke rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar wettelijke rente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


samen gestelde rente
  ... de samengestelde rente is de rente die na de vervaldag aan de hoofdsom wordt toegevoegd en gedurende de volgende...Lees meer