dinsdag 15 maart 2016

Verklaring van executele

Verklaring van executele


Onder een verklaring van executele verstaan we een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur van een bepaalde nalatenschap is en wat de bevoegdheden van deze executeur zijn.
Gebruikte begrippen in verklaring van executele


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


executeur
  ... onder de executeur of executeur testamentair wordt degene verstaan die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer

Begrippen waar verklaring van executele in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


verklaring van erfrecht
  ... een verklaring van erfrecht is een verklaring die door een notaris wordt opgemaakt waarin vermeld staat wie de...Lees meer