maandag 14 maart 2016

Wet op de loonvorming

Wet op de loonvorming


De Wet op de loonvorming  is een wet van 1970 (herzien 1976) die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid geeft een loonpauze af te kondigen en zodoende in te grijpen in de loonontwikkeling.
Gebruikte begrippen in wet op de loonvorming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loonpauze
  ... een loonpauze is een loonmaatregel van de overheid waarbij aan de sociale partners wordt opgelegd dat gedurende een bepaalde periode...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer