dinsdag 29 maart 2016

rentedragende stukken

rentedragende stukken


Onder rentedragende stukken worden effecten verstaan die rente uitbetalen zoals obligaties, in tegenstelling tot effecten die dividend uitbetalen zoals aandelen.
Gebruikte begrippen in rentedragende stukken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer