vrijdag 4 maart 2016

Basisinkomen

Basisinkomen


Onder het basisinkomen verstaan we het inkomen dat iedereen kan ontvangen, ongeacht zijn levensomstandigheden.

Op dit moment zijn er een aantal maatschappelijke bewegingen die een basisinkomen voor iedereen als een oplossing voor een groot aantal problemen zien. De politiek lijkt nog niet erg genegen om hier aan tegemoet te komen.

Met name de enorme belastingdruk die dit tot gevolg zou hebben wordt daar als een overwegend bezwaar gezien.

Gebruikte begrippen in basisinkomen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingdruk
  ... We kennen twee vormen van belastingdruk de gemiddelde belastingdruk hieronder verstaan we het totale bedrag aan verschuldigde belasting als...Lees meer

Begrippen waar basisinkomen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


algemene bijstandswet
  ... de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om...Lees meer