vrijdag 18 maart 2016

short sell against the box

short sell against the box


Bij een short sell against the box is er sprake van het openen van een short positie in aandelen die men ook in bezit heeft en houdt.

Het resultaat van beide posities is dat ze elkaar opheffen en dat het dus een neutrale positie is, te vergelijken met het kopen van een putoptie.

De term "box" slaat overigens op de doos of trommel waar men vroeger de fysieke aandelen in bewaarde.

De short sell against the box constructie wordt met name in de USA toegepast in fiscale constructies
Gebruikte begrippen in short sel against the box


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
sell
  ... een sell advies of kortweg sell is het advies om een fonds in de portefeuille te verkopen...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer