donderdag 25 februari 2016

buitenlandse incasso

buitenlandse incasso


We spreken van een buitenlandse incasso bij een Incasso waarbij tenminste één van de betrokken partijen (de debiteur, de crediteur of de bank) een niet-ingezetene van Nederland is.
Gebruikte begrippen in buitenlandse incasso


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
ingezetene
  ... volgens de nederlandse wetgeving wordt onder een ingezetene verstaan 1 natuurlijke personen die in nederland in het bevolkingsregister zijn opgenomen...Lees meer