zondag 28 februari 2016

Bruto kasstroom

Bruto kasstroom


De bruto kasstroom is de nettowinst vermeerderd met afschrijvingen.