maandag 29 februari 2016

bezitsvorming

bezitsvorming


Onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen, met name door particulieren, bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld, door het kopen van een eigen woning, het beleggen in effecten en dergelijke.

Afhankelijk van de politieke richting van de zittende regering wordt bezitsvorming al dan niet gestimuleerd met bepaalde regelingen.
Gebruikte begrippen in bezitsvorming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar bezitsvorming in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


spaareffecten
  ... spaareffecten hebben een tijdlang bestaan in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw het waren participaties in...Lees meer
kasvoorraad
  ... onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen bedrijven en overheid opgeslagen gelden...Lees meer
bijzondere spaarregeling
  ... met een bijzondere spaarregeling worden spaarregelingen bedoeld die erop gericht zijn om de spaarzin te bevorderen door hiertoe in...Lees meer
bijzondere spaarregelingen
  ... onder zogenaamde bijzondere spaarregelingen verstaan we spaarregelingen die erop gericht zijn de spaarzin te bevorderen door hiertoe in het...Lees meer