maandag 4 januari 2016

parallelle economie

parallelle economie


Onder de parallelle economie verstaan we (economische) activiteiten die geen meetbare geldstroom genereren.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk.
Gebruikte begrippen in parallelle economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer