maandag 4 januari 2016

Pachtovereenkomst

Pachtovereenkomst


Een pachtovereenkomst is een overeenkomst uit de meer agrarische sector waarbij de ene partij (de eigenaar) zich verbindt om aan de andere partij (de pachter) tegen voldoening van een tegenprestatie een boerderij of losse landbouwgronden te laten gebruiken ter uitoefening van de landbouw.
Gebruikte begrippen in pachtovereenkomst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer

Begrippen waar pachtovereenkomst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


pachtkamer
  ... de pachtkamer is een kamer van een kantongerecht die wordt gevormd door de kantonrechter als voorzitter en twee niet tot...Lees meer