maandag 4 januari 2016

oversluiten van een lening

oversluiten van een lening


Onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt bepaald wordt dat een bestaande lening onder gewijzigde voorwaarden zoals bijvoorbeeld de hoofdsom, de rente, de looptijd, of het aflossingsschema zal worden voortgezet;

Soms wordt er onder het oversluiten van een lening verstaan het sluiten van een volledig nieuwe lening in de plaats van een bestaande lening.

De inhoud van het begrip oversluiten hangt dus af van de feitelijke wijzigingen die in een bestaande situatie worden aangebracht.
Gebruikte begrippen in oversluiten lening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
oversluiten
  ... een emissie is overschreven als beleggers meer nieuwe aandelen willen kopen dan het aantal dat uitgegeven wordt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer