zaterdag 9 januari 2016

Offshore lening

Offshore lening


Een Offshore lening is een lening, verstrekt wordt door een bank die in een land gevestigd is waar de financiële omstandigheden – bijv. voorschriften met betrekking tot de solvabiliteit – om een dergelijke lening te verstrekken, gunstiger zijn dan het eigen land.
Gebruikte begrippen in offshore lening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer