maandag 11 januari 2016

Nationaal vermogen

Nationaal vermogen


Het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd.

Het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in een land waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden vermeerderd of verminderd met vorderingen op of schulden aan het buitenland.

Binnenlandse schulden en vorderingen vallen uiteraard bij de berekening van het nationaal vermogen tegen elkaar weg.

Er blijft of vermogen of een schuld over die bij de berekening van het nationaal vermogen wordt gebruikt
Gebruikte begrippen in nationaal vermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
nationaal kapitaal
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar nationaal vermogen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


nationaal kapitaal
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer